angielski dla dzieci ze szkół podstawowych

program National Geographic

teoria Howarda Gardnera

lekcje inne niż wszystkie
Lekcje dla uczniów szkół podstawowych, podczas których uczymy otwartości na świat i łatwości komunikacji w języku angielskim. Dzięki podręcznikom i materiałom National Geographic wzbudzamy u uczniów motywację, chęć do nauki, otwartość na świat. Wykorzystujemy materiały multimedialne, platformy internetowe i wiele innych rozwiązań dzięki którym młodzi ludzie chcą się uczyć. Pracujemy w grupach i indywidualnie. Motywujemy do pracy, pomagamy budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi. Bardzo indywidualnie traktujemy każdego ucznia. Bazując na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera poprzez mocne strony pracujemy nad słabszymi obszarami.

otwartość na świat

łatwość w komunikacji

programy nauczania XXI wieku

Zapytaj o termin zajęć: 792-11-22-78