Skip to main content

Akademia Językowa English Club

zaprasza do dwujęzycznego przedszkola, a także na zajęcia rozwijające dla dzieci – sprawdź naszą ofertę!

Prywatne przedszkole 2 języki w Wieliczce

Jestem współzałożycielką dwujęzycznego przedszkola, które jako pierwsze w Polsce oferuje pełną koncepcję edukacji gardnerowskiej. Opieramy się na TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH.

Zapraszamy Rodziców, którzy pragną, aby ich Dzieci rozwijały się w oparciu o swój naturalny potencjał w myśl motta naszego przedszkola: "Każde dziecko jest zdolne, ale nie ma dwojga dzieci zdolnych w ten sam sposób".

przedszkole 2jezyki.pl

Specjalistyczna sala SI

Integracja sensoryczna jest to sposób porządkowania przez mózg informacji, które odbierane są przez zmysły. Pozwala człowiekowi na celowe działanie i umożliwia selekcję informacji napływających z zewnątrz. Odwołuje się do wcześniejszych doświadczeń. Jest to proces, który zachodzi poza naszą świadomością (tak, jak oddychanie) a jej rozwój zaczyna się już w życiu płodowym i trwa do końca życia.

Nasz mózg odbiera wszystkie informacje, które do niego docierają przy pomocy zmysłów smaku, węchu, dotyku, wzroku, słuchu. Dostarcza nam także informacji o tym, co dzieje się wewnątrz ciała oraz o jego położeniu w przestrzeni. Zmysł równowagi sprawia, że człowiek chodzi nie przewracając się, a jego ruchy są skoordynowane. Zmysł czucia głębokiego sprawia, że receptory obecne w mięśniach i więzadłach pozwalają na świadomość pozycji każdej części naszego ciała, stopnia zgięcia stawu, czy też napięcia mięśni.

Postęp cywilizacyjny, ilość bodźców, którymi otoczone są dzieci, pośpiech – to czynniki, które w wielkim stopniu wpływają na konieczność wsparcia integracji sensorycznej, aby mały człowiek dobrze funkcjonował emocjonalnie i społecznie.

Nasza Sala SI jest wyposażona jest w specjalistyczny sprzęt i pomoce do zajęć indywidualnych. Diagnozę, terapię indywidualną dzieci i konsultacje dla rodziców prowadzą wykwalifikowani terapeuci SI. Zapraszamy!

Diagnoza SI, która obejmuje 3 spotkania: pierwsze i drugie spotkanie w sali SI rodzic + dziecko, trzecie spotkanie- sam rodzic + przekazanie pisemnej opinii – Cena 380 zł

* dla osób zapisujących się w lipcu i sierpniu 2022 – 20 % zniżki

Indywidualna terapia SI:
120 zł za 45 minut lub karnet 4 spotkania w cenie 440 zł (ważny 30 dni).

* dla osób, które zapiszą się w lipcu i sierpniu 2022 – koszt terapii 100 zł za 45 minut

Profesjonalny gabinet logopedyczny

Najlepsi specjaliści indywidualnie i troskliwie zajmują się Państwa dzieckiem!
ZAWSZE DOBIERAMY METODĘ DO POTRZEB DZIECKA!

Prowadzimy terapię zaburzeń mowy i komunikacji dla dzieci z:
niezakończonym lub opóźnionym rozwojem mowy,
specyficznymi zaburzeniami językowymi,
wadami wymowy,
jąkaniem,
rozszczepami wargi i/lub podniebienia,
zaburzeniami komunikacyjnymi w autyzmie,
niepełnosprawnością intelektualną.
Jak pracujemy?
Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka.
Zajęcia prowadzą doświadczeni logopedzi.
Posiadamy dobrze wyposażone i komfortowe dla dzieci sale.

Diagnoza logopedyczna: 120 zł

Terapia indywidualna:
100 zł/ 45 minut

Masz pytania? Zadzwoń 600 451 341

Logorytmika

Zajęcia oparte na metodzie logorytmiki wspierają rozwój mowy dziecka, koncentracji uwagi, stymulują myślenie, doskonalą orientację w schemacie ciała dziecka i w przestrzeni. Podczas zajęć bazuje się na zabawach muzyczno-ruchowych i wykonuje specjalne ćwiczenia słowno-ruchowe z wykorzystaniem rytmu.

Formie zabawowej sprzyja organizacja zajęć w grupach. Terapeuta przygotowuje specjalne zestawy ćwiczeń i zabaw, które są dostosowane do poziomu sprawności narządów artykulacyjnych, motoryki małej i dużej dzieci biorących udział w zajęciach.
Dzieci wykonują podczas zabaw ćwiczenia ruchowe, rytmiczne z akompaniamentem, taneczne, grają na instrumentach perkusyjnych, rytmizują teksty, stosują wyrażenia dźwiękonaśladowcze, ćwiczą oddychanie, śpiewają. Miła atmosfera panująca podczas zajęć, wprowadzenie ruchu i muzyki pozwala uwolnić napięcie mięśni i zachęca do ćwiczeń.

zajęcia grupowe (dla grupy od 5 do 6 dzieci) 1 x w tygodniu – 45 minut (w tym 30 minut czas trwania zajęć + 15 minut zabawy na rozpoczęcie i zabawy na zakończenie)
cena pojedynczych zajęć 45 zł
karnet ważny 30 dni (4 zajęcia) – cena 160 zł

Rozpoczęcie zajęć z logorytmiki jest uzależnione od zgłoszenia się min. 5 dzieci do danej grupy wiekowej; liczba miejsc ograniczona.

Wczesne czytanie

Zajęcia z wczesnego czytania metodą krakowską przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym (3 do 6 lat). Mają na celu nabywanie umiejętności czytania, w tym czytania ze zrozumieniem, rozwijanie pamięci symultanicznej (postrzeganie całościowe) oraz sekwencyjnej (postrzeganie po kolei) oraz znacząco poszerzają zasób słownictwa dziecka. W zajęciach wykorzystywane są ćwiczenia wszystkich funkcji poznawczych w sferach: słuchowej, wzrokowej, funkcji lewej półkuli mózgu, systemu językowego, pamięci, motoryki małej i dużej, kategoryzacji myślenia przyczynowo-skutkowego oraz zachowań społecznych.

Z zajęć mogą także korzystać dzieci w wieku 7-10 lat zagrożone dysleksją.
Zajęcia (45 min) w grupie 4 osobowej: 160 zł za 4 spotkania w miesiącu
Zajęcia (45 min) w grupie 2-osobowej: 240 zł za 4 spotkania w miesiącu
Zajęcia indywidualne (45 min): 120 zł za spotkanie

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej wpływają na ogólną sprawność fizyczną dziecka, rozwijają koordynację ruchową, usprawniają motorykę, korygują wady postawy i przeciwdziałają powstawaniu nowych, wpływają na wytworzenie stabilizacji mięśniowo-więzadłowej kręgosłupa, wzmacniają mięśnie, wypracowują prawidłową postawę. Prowadzone są w formie zabawowej, z wykorzystaniem przyborów (woreczki, piłki, szarfy itp.) w grupach wiekowych: 4-5 lat, 6 -8 lat, 9-12 lat.

Zajęcia 1 x w tygodniu po 45 minut: karnet ważny 30 dni: cena 40zł za zajęcia

Dlaczego my?

autorskie programy

metoda oparta na solidnych podstawach (teoria Howarda Gardnera)

sprawdzona zaufana kadra

pomocny sekretariat do twojej dyspozycji

kameralne grupy

bardzo indywidualne podejście

dogodna lokalizacja i dostępny parking

nowoczesne wnętrze, w którym się po prostu chce być

Zapytaj o termin zajęć: 792-11-22-78

Call Now Button