English Club

siedziba główna: Wieliczka, ul. Szpitalna 2a

filia: Tomaszkowice 440 (budynek przedszkola 2języki)

tel. 792-11-22-78

email biuro@angielskiwieliczka.pl