National Geographic Learning

program National Geographic Learning

Czy zgadzają się Państwo ze stwierdzeniem, że rodzice wysyłają swoje dzieci na kursy językowe, żeby zapewnić im lepszy start w dorosłość, a nie tylko ‘podciągnąć się’ z angielskiego?
Podręczniki National Geographic Learning oferują dużo więcej niż wąsko rozumianą naukę języka angielskiego, a naszą misją jest pomoc szkołom językowym w zaspokojeniu oczekiwań ich klientów.
Podręczniki National Geographic Learning tworzą światowej sławy autorzy, renomowani redaktorzy i najlepsi konsultanci z dziedziny metodyki nauczania języków obcych.
Nasze podręczniki dedykowane są wyłącznie szkołom językowym, a lektorzy bardzo wysoko oceniają ich walory dydaktyczne.
Dlaczego nauka języka oparta o autentyczne materiały przynosi najlepsze efekty dydaktyczne?

Teksty i materiały wizualne National Geographic budują motywację uczniów do nauki.
Nasze podręczniki poszerzają wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości.
Nasze podręczniki wzbudzają w słuchaczach ciekawość i pozwalają lepiej rozumieć świat.

W jaki sposób materiały do nauki języka pomagają słuchaczom sprostać wymaganiom współczesnego świata?
Podręczniki National Geographic Learning zaszczepiają w słuchaczach umiejętność krytycznego myślenia i uczą, w jaki sposób selekcjonować informacje.
Praca w grupach i zadania projektowe rozwijają umiejętność współpracy i skutecznej komunikacji.
Słuchacze, korzystający z naszych podręczników, zdobywają wiedzę na temat publicznego prezentowania swoich prac i poglądów.
Jak pomóc młodym ludziom kształtować odpowiedzialną postawę wobec świata?
Podręczniki National Geogrphic Learning pomagają słuchaczom budować pewność siebie w kontaktach z innymi ludźmi.
Pracując z naszymi podręcznikami, słuchacze uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi i otaczający świat.
Nasze podręczniki pokazują wartość otwartej postawy wobec innych ludzi, przy zachowaniu dumy ze swojego miejsca na ziemi.

otwartość na świat

łatwość w komunikacji

programy nauczania XXI wieku

Zapytaj o termin zajęć: 792-11-22-78